18 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Στρατηγικό Σχέδιο ΓΓΔΕ 2016 – 2020

Στρατηγικό Σχέδιο ΓΓΔΕ 2016 – 2020

Ναι, έχουν και … στρατηγικό, μακρόπνοο σχέδιο.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει τη δημοσίευση (www.publicrevenue.gr) του αναθεωρημένου Στρατηγικού Σχεδίου για την περίοδο 2016-2020. Το Σχέδιο αυτό καθορίζει τους στόχους και τους άξονες παρέμβασης στους οποίους θα βασιστούν όλες οι μελλοντικές μας ενέργειες.

Το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες, εντοπίστηκαν οι αδυναμίες του και αναγνωρίστηκαν οι επιτυχίες του και πλέον, με βάση αυτή την εμπειρία παρουσιάζεται ένα Σχέδιο, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει επιτυχημένο οδηγό για τη δράση της Γ.Γ.Δ.Ε. την επόμενη πενταετία.

Με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2020 αναθεωρούνται το Όραμα και η Αποστολή και επικαιροποιούνται οι Αξίες, οι Στρατηγικοί Στόχοι και οι Άξονες Παρέμβασης.

Η δημοσίευση του Σχεδίου συμπίπτει με την πρόσφατη τοποθέτηση του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος θέτει τις προτεραιότητες και τη στρατηγική κατεύθυνση του Οργανισμού και αναλαμβάνει να συντονίσει την εκτέλεση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου.

Δείτε τις ‘διαφάνειες’ του Σχεδίου, εδώ.

Related posts