16 Ιουλίου 2020

Breaking News

Συνεχίζεται έως 31 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας

Συνεχίζεται έως 31 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα  άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας

υποβολή αιτήσεων για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένωνΣύμφωνα με την Νέα Εγκύκλιο του Υπουργείου, συνεχίζεται έως 31-03-2014 η υποβολή αιτήσεων για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα  άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, σχετικά με τα προγράμματα 2014.

Θέμα: Συνέχιση της υποβολής αιτήσεων για διενέργεια προγραμμάτων επιμόρφωσης

Σχετ: Η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. οικ.4800/173/13-2-2014 για την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 2928/130/2014 (B΄266) “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα

άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας – Προγράμματα 2014″.

Στην ενότητα 2.3.2. της αναφερόμενης στο παραπάνω σχετικό εγκυκλίου ορίζεται ότι:

«2.3.2. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 20 της υ.α. 2928/130/2014 ειδικότερα για τα πρώτα προγράμματα του 2014 είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων που θα αφορούν προγράμματα που θα ολοκληρωθούν έως 30 Μαρτίου 2014 (τελευταία ημέρα διεξαγωγής του προγράμματος). Αυτό επιβάλλεται με δεδομένο τις αλλαγές στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων προγραμμάτων για το έτος 2014 και προκειμένου να διαπιστωθεί η ομαλότητα στη ροή της όλης διαδικασίας. Εφόσον η όλη διαδικασία δεν παρουσιάσει προβλήματα έγκαιρα θα ανακοινωθεί η συνέχιση της υποβολής αιτήσεων για διενέργεια προγραμμάτων επιμόρφωσης.»

Λαμβανομένου υπόψη ότι η σχετική νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων δεν παρουσίασε προβλήματα ανακοινώνεται η συνέχιση της υποβολής αιτήσεων για διενέργεια προγραμμάτων επιμόρφωσης και μετά την 30η Μαρτίου 2014 σύμφωνα πάντοτε με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση και στην εγκύκλιο.

Νέα εγκύκλιος 6692/298/ 04-03-2014

Related posts