22 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Συνταξιούχοι ΙΚΑ να δηλώσουν τα στοιχεία δημοτολογίου τους

Συνταξιούχοι ΙΚΑ να δηλώσουν τα στοιχεία δημοτολογίου τους

Συνταξιούχοι ΙΚΑ να δηλώσουν τα στοιχεία δημοτολογίου τους: Διαβάστε ποιοι πρέπει να δηλώσουν τα παραπάνω, πως και γιατί.Συνταξιούχοι ΙΚΑ να δηλώσουν τα στοιχεία δημοτολογίου τους

Ποιοι είναι οι συνταξιούχοι που πρέπει να δηλώσουν τα παραπάνω στοιχεία;

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, λόγω θανάτου, πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία του δημοτολογίου σε ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει το Ταμείο, ώστε να αποφεύγουν την ταλαιπωρία που συνεπάγεται η επίσκεψή τους στα υποκαταστήματα για να γίνει η σχετική διαδικασία.

Αυτή η υπηρεσία του ΙΚΑ απευθύνεται στους συνταξιούχους λόγω θανάτου, στους οποίους το α΄ τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του 2014, υπήρχε η ειδοποίηση ότι πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΙΚΑ στοιχεία Δημοτολογίου.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι συνταξιούχοι της ως άνω κατηγορίας θα πρέπει έως 30 Ιουνίου τρέχοντος έτους, να ενημερώσουν την παραπάνω Υπηρεσία του ΙΚΑ, για τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, όπως και τον αριθμό Δημοτολογίου τους.

Οι ενδιαφερόμενοι, για να δηλώσουν τα στοιχεία του δημοτολογίου τους, πρέπει να γνωρίζουν τα ασφαλιστικά τους στοιχεία, όπως εμφανίζονται στο α΄ Τρίμηνο Ενημερωτικό Σημείωμα συντάξεων 2014.

Εδώ μπαίνετε στην εφαρμογή του ΙΚΑ.

Related posts