13 Απριλίου 2021

Breaking News

Τέρμα η επίσκεψη στη ΔΟΥ για αλλαγή ταυτότητας

Τέρμα η επίσκεψη στη ΔΟΥ για αλλαγή ταυτότητας

Τέρμα η επίσκεψη στη ΔΟΥ για αλλαγή ταυτότητας: Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διεκπεραιώνουν το της ταυτότητας όπως και άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες έως σήμερα, γίνονταν αναγκαστικά με επίσκεψη στο τμήμα μητρώου του Taxis.Τέρμα η επίσκεψη στη ΔΟΥ για αλλαγή ταυτότητας

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, προχώρησε σε ενημέρωση των ταυτοτήτων στο μητρώο φορολογουμένων της. Η νέα διαδικασία, που θα ενεργοποιείται τακτικά, εξαλείφει την υποχρέωση για επίσκεψη στη ΔΟΥ για την αλλαγή της ταυτότητας και συνεπακόλουθα, μειώνει το σχετικό γραφειοκρατικό κόστος.

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, είναι μόνο ο ενδιαφερόμενος φορολογούμενος να είναι πιστοποιημένος χρήστης. Τις λεπτομέρειες για τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, καθορίζει απόφαση που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία από την Απόφαση:

Παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, να προβούν στη μεταβολή στοιχείων τους όπως διεύθυνσης κατοικίας τους, στοιχείων του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των προσωπικών στοιχείων που αναγράφονται σε αυτό, μέσω internet, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία του εντύπου Μ1 “Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων” που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Ο φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο, μπορεί μέσω αυτής της διαδικασίας, να προβεί σε μεταβολές των προσωπικών του στοιχείων ή συμπλήρωση κατά περίπτωση, των προσωπικών του στοιχείων, όπως αυτά αναγράφονται στο ισχύον δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας ήτοι επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης καθώς και των στοιχείων που αναφέρονται στον πίνακα β΄ του εντύπου Μ1, (είδος ταυτότητας – αριθμός δελτίου ταυτότητας – ημερομηνία έκδοσης – εκδούσα Αρχή), της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού τηλεφώνου και του αριθμού fax · το τελευταίο αν διαθέτει, βέβαια.

Σε περίπτωση που η κατοικία του φορολογούμενου, χρησιμοποιείται ως επαγγελματική έδρα, με τη διαδικασία αυτή, μεταβάλλεται μόνο η διεύθυνση κατοικίας του.

Η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία, είναι εναλλακτική της συναλλαγής με φυσική παρουσία του φορολογουμένου στη ΔΟΥ.

Όσοι φορολογούμενοι, δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisΝet και επιθυμούν να μεταβάλουν τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν με ηλεκτρονική διαδικασία, θα πρέπει πρώτα, να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisΝet.

Related posts