5 Απριλίου 2020

Breaking News

Τροποποίηση Απόφασης σχετικής με όρους και προϋποθέσεις του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών …

Τροποποίηση Απόφασης σχετικής με όρους και προϋποθέσεις του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών …

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β΄4929 (31.12.2019) η Απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Αριθμ. 89851/1165 με Θέμα:

«Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β’/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων ”Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης“ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts