27 Μαΐου 2020

Breaking News

Τροποποίηση της Δ11/οικ. 8523/236/17.02.2020 απόφασης “Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης”

Τροποποίηση της Δ11/οικ. 8523/236/17.02.2020 απόφασης “Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης”

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 1039/26.03.2020, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών, και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Επικρατείας, Αριθμ. Δ11/οικ. 13242/461, με Θέμα:

«Τροποποίηση της Δ11/οικ. 8523/236/17.02.2020 απόφασης “Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης” (Β’ 490)»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την KYA σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

LOLplus: Δεν γελάμε – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

•••••••••••••••••••••

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

 

Related posts