7 Αυγούστου 2020

Breaking News

Τροποποίηση της οικ. 28286/450/20-6-2017 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως ισχύει.

Τροποποίηση της οικ. 28286/450/20-6-2017 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως ισχύει.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2855 Τεύχος Β’ (13.07.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), οικ. 28011/635, των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με Θέμα:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β΄ 2307) ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως ισχύει.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Webinar – Η Τέχνη των ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Webinar – Διαχείριση Παραπόνων και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πελάτη

LOLplus: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts