19 Φεβρουαρίου 2019

Breaking News

Τροποποιητικές Δηλώσεις Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2014 και ενσωμάτωση διατάξεων Ν.4330/2015

Τροποποιητικές Δηλώσεις Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2014 και ενσωμάτωση διατάξεων Ν.4330/2015

Τροποποιητικές Δηλώσεις Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2014 και ενσωμάτωση διατάξεων Ν.4330/2015. Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαίδου, ενημερώνει με Δελτίο Τύπου, ότι:ΓΓΔΕ

Η εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014 είναι διαθέσιμη, με την ενσωμάτωση στην εκκαθάριση αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων των αλλαγών, που επέφεραν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι διατάξεις του Ν.4330/2015.

Όσοι από τους φορολογούμενους εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4330/2015 και έχουν ήδη υποβάλει οριστικά τη δήλωσή τους, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Φ.Ε.Φ.Π..

Επισημαίνεται η συμπλήρωση του Κωδικού Αριθμού [049] με αποδείξεις δαπανών αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών (άρθρο 72 Κ.Φ.Ε.) για τις περιπτώσεις φορολόγησης των πραγματικών και τεκμαρτών εισοδημάτων με τη κλίμακα που ισχύει για μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 15 Κ.Φ.Ε.).

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εμπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. είναι η 27η Ιουλίου 2015 σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1130/25-6-2015.

>>>•<<<

Ψάχνετε για εργασία; … Αγγελίες

✎ Επίσημο! Παράταση της προθεσμίας συμμετοχής στη ρύθμιση των 100 δόσεων
✎ Παροχή Οδηγιών & Διευκρινήσεων αναφορικά με τη Διαγραφή από το ΓΕΜΗ εταιριών

Άλλες σημαντικές Ειδήσεις

Related posts