22 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Υπαγωγή στον ΕΦΚΑ από 01.01.2017 και για τα πρόσωπα που υπάγονταν στο καθεστώς του Δημοσίου έως τέλος 2016

Υπαγωγή στον ΕΦΚΑ από 01.01.2017 και για τα πρόσωπα που υπάγονταν στο καθεστώς του Δημοσίου έως τέλος 2016

Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον Ε.Φ.Κ.Α. (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), για κύρια σύνταξη ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη και για τα πρόσωπα του Ν. 4387/ΦΕΚ Α’ 85/12-05-2016, περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, πρόσωπα που υπάγονται μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου.

Η καταβολή αυτή θα πραγματοποιείται για:

  • για τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας,
  • τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
  • τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος,
  • τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι)

που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονταν στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές:

  • υπολογίζονται επί των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά,
  • καταβάλλονται με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων από το Φορέα από τον οποίο μισθοδοτούνται και
  • αποδίδονται στον Ε.Φ.Κ.Α. μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) ή της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας, με τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4387/2016, για την απόδοση, στους οικείους ασφαλιστικούς Φορείς, των εισφορών για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου και εργοδότη.

Ανάλυση ποσοστού ασφαλιστικών εισφορών:

α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ’ έτος ως εξής:

ΚΥΑ 111482/0092/ 14-12-2016 ΦΕΚ 4005 Β’ των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη»

15.12.2016 / Xrisa Sotiraki – Ex. Account Manager-Business Consultant – LOLplus.gr Team


Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!

Η ομάδα της LOLplus κοντά σας σε κάθε σας βήμα… LOLplus Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις

  • Επιχειρηματική Στρατηγική
  • Πλήρη Λογιστική παρακολούθηση και Ορθός Φορολογικός Σχεδιασμός
  • Σύγχρονο Management–Marketing–Branding

{Εξειδίκευση και σε Φορολογικά – Λογιστικά – Εργασιακά θέματα για Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα οντότητες, όπως ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.}

Τηλεφωνικό κέντρο: 211-409 73 18  /εταιρικό κινητό 693 652 6000 / email επικοινωνίας: info@lolplus.gr

Related posts