27 Μαΐου 2020

Breaking News

ΥΠΕΚΑΚΑ: Συνταξιούχοι οι οποίοι αποκομίζουν έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα

ΥΠΕΚΑΚΑ: Συνταξιούχοι οι οποίοι αποκομίζουν έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Φ.10141/ΟΙΚ.19892/539 (06.05.2019) με Θέμα:

«Συνταξιούχοι οι οποίοι αποκομίζουν έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα»

Η εγκύκλιος αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑΤΑ: A, Γ και Δ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
e-mail: asfayt@ypakp.gr

Αθήνα, 6/05/2019

Αρ. Πρωτ.: Φ.10141/οικ.19892/539

 

Προς: Ε.Φ.Κ.Α.
Γενική Δ/νση Εισφορών
 Σατωβριάνδου 18,  104 32 Αθήνα

Κοιν.: E.Φ.Κ.Α.
Γενική Δ/νση Απονομής Συντάξεων
 Ακαδημίας 22, 106 71 Αθήνα

 

Θέμα: «Συνταξιούχοι οι οποίοι αποκομίζουν έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα»

Σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. Φ. 80000/οικ.10568/222/16-2-2018 (ΑΔΑ:75Υ1465Θ1Ω-Μ91) και Φ.80000/οικ.12151/274/19-3-2018 (ΑΔΑ:ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ) εγκυκλίων οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, στους συνταξιούχους και παράλληλα δικαιούχους είσπραξης εσόδων από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα ως προς τη μη υποχρέωση υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών :

Η λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα επί έργων σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση που αποτελεί και προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016. Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι κατέχουν είτε πνευματικά είτε συγγενικά δικαιώματα, από τα οποία αποκομίζουν έσοδα, αφενός δεν εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ν.4387/2016 και ως εκ τούτου δεν προκαλούνται μειώσεις στο ποσό της χορηγούμενης σύνταξης, αφετέρου δε δεν εισφοροδοτούνται για τυχόν εισοδήματα από τα πνευματικά τους δικαιώματα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εσωτερική Διανομή :

  1. Γραφείο κ. Υφυπουργού Κ.Α.
  2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
  3. Γραφείο κ. Γεν. Διευθύντριας Κ.Α.
  4. Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης
  5. Δ/15 (Τμ. Α, Γ, Δ)

======<>======

Σʼ είδα απʼ τʼ αμπέλια νʼ ανεβαίνεις
τα κλήματα περίπαθα μπλεγμένα στις αχτίνες σου –
σʼ είδα από τα νερά τα κύματα να σε φθονούνε,
από της φυλακής το παραθύρι σου φώναξα το χαίρε,
από τους ώμους του έρωτα κι ανάμεσα από τα φιλιά,
πάνω από τους καπνούς της μάχης.
Στʼ αλήθεια ευτύχησα γιατί δεν έγινα
δούλος κι αφέντης κανενός,
σʼ απόχτησα ξέροντας πως ανήκεις
σʼ όλα τα μάτια που σε βλέπουν.
[Βικτωρία Θεοδώρου]
#PoetryIsNotDead

Related posts