23 Ιουνίου 2024

ΥΠΕΚΑΚΑ: Υπαγωγή μισθωτών στην ασφάλιση του ΙΚΑ

ΥΠΕΚΑΚΑ: Υπαγωγή μισθωτών στην ασφάλιση του ΙΚΑ

ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.60304/1473/23-12-16 : Υπαγωγή μισθωτών στην ασφάλιση του ΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Τ.Κ.: 10110
Τηλ.: 2103368322-4
Fax: 2103368131

Email: gramm_k.asfalisis@yeka.gr

 

ΠΡΟΣ:
Όπως ο πίνακας διανομής

 

 

Αρ.πρωτ.: Φ.80000/οικ.60304/1473

Αθήνα, 23/12/2016

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή μισθωτών στην ασφάλιση του ΙΚΑ»

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο μας σχετικά με περιπτώσεις νέων ασφαλισμένων, οι οποίοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ και έλαβαν αποφάσεις εξαίρεσης από το ΙΚΑ ως μισθωτοί, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.1140/1981 (Α’ 68), πρόσωπα που είναι ασφαλισμένα σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για τους Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, δεν μπορεί να υπαχθούν παράλληλα και στην ασφάλιση του ΟΓΑ για τους Κλάδους αυτούς. Επομένως καταρχάς, ασφαλισμένοι, οι οποίοι παράλληλα με την αγροτική δραστηριότητα απασχολούνται ως μισθωτοί, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Ωστόσο, υπάρχει σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που έλαβαν αποφάσεις εξαίρεσης από το ΙΚΑ, στις οποίες καλόπιστα βασίστηκαν και κατέβαλλαν εισφορές βάσει του καθεστώτος του ΟΓΑ επί σειρά ετών.

Η αρχή της χρηστής διοίκησης και της ασφάλειας του δικαίου επιβάλλει την αποτροπή αιφνιδιαστικών ανατροπών της υφιστάμενης κατάστασης εις βάρος των πολιτών, ειδικά όταν η υφιστάμενη κατάσταση είναι αποτέλεσμα προηγούμενης διοικητικής πράξης, η οποία δημιούργησε στον πολίτη την εύλογη πεποίθηση ότι η υφιστάμενη κατάσταση είναι νόμιμη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πράξεις εξαίρεσης από το ΙΚΑ δημιούργησαν στους ασφαλισμένους την εύλογη πεποίθηση ότι η υπαγωγή τους στον ΟΓΑ ήταν νόμιμη. Η εμπιστοσύνη αυτή των ασφαλισμένων στις συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις κρίνεται άξια προστασίας, ενώ δε συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλλει την απόκλιση από την προστασία της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων.

Με βάση τα παραπάνω, στις περιπτώσεις όπου έχουν εκδοθεί αποφάσεις εξαίρεσης από το ΙΚΑ, αναγνωρίζεται ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στον ΟΓΑ με βάση την αρχή της τυπικής ασφάλισης και οι ασφαλισμένοι οφείλουν εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες για τον ΟΓΑ διατάξεις. Σε όσους έχουν επιστραφεί οι εισφορές, πρέπει αυτές να καταβληθούν εκ νέου για το διάστημα υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, προσαύξηση ή τόκο. Στο εξής, οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας ασφαλίζονται ως μισθωτοί κατά τις καταστατικές διατάξεις του ΙΚΑ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ οφείλουν να αποστείλουν όλες τις αποφάσεις εξαίρεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος των ατόμων που έχουν λάβει εξαίρεση από το ΙΚΑ και υπάγονται στον ΟΓΑ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εσωτερική διανομή:

  1. Γραφείο Υπουργού
  2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου
  3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης
  4. Γραφείο Γενικού Δ/ ντή Κοιν. Ασφάλισης
  5. Δ/νση Κ.Α.Α.Α. (Δ14)
  6. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :

  1. Ε.Φ.Κ.Α.-Γραφείο Διοικητή Αγ. Κωνσταντίνου 8, 10241- ΑΘΗΝΑ
  1. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Αγ. Κωνσταντίνου 8, 10241 – ΑΘΗΝΑ
  1. Ο.Γ.Α., Πατησίων 30  10170-ΑΘΗΝΑ

Related posts