3 Απριλίου 2020

Breaking News

ΥΠΕΚΥΠ 13031/Δ1/4551/20: Τροποποίηση Απόφασης περί Επανακαθορισμού όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

ΥΠΕΚΥΠ 13031/Δ1/4551/20: Τροποποίηση Απόφασης περί Επανακαθορισμού όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 994 Τεύχος Β΄ (24.03.2020) η Απόφαση 13031/Δ1.4551 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Θέμα:

«Τροποποίηση της Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

LOLplus: Δεν γελάμε – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

•••••••••••••••••••••

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

 

Related posts