23 Ιουνίου 2024

Υπογραφή ΓΓΔΕ Πολυμερούς Συμφωνίας για Ανταλλαγή Αναφορών ανά χώρα

Υπογραφή ΓΓΔΕ Πολυμερούς Συμφωνίας για Ανταλλαγή Αναφορών ανά χώρα

Υπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πολυμερούς Συμφωνίας για την Ανταλλαγή των Αναφορών ανά χώρα (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country by Country Reports) στο πλαίσιο του Ο.Ο.Σ.Α.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γεώργιος Πιτσιλής, υπέγραψε εχθές, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο του Ο.Ο.Σ.Α., την Πολυμερή Συμφωνία των Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή των Αναφορών ανά χώρα (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country by Country Reports), μαζί με εκπροσώπους 31 χωρών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Πολυμερούς Συμφωνίας οι πολυεθνικές επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να παρέχουν στις φορολογικές διοικήσεις τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια κατανομή του εισοδήματός τους, της οικονομικής δραστηριότητάς τους και των φόρων που έχουν καταβληθεί. Ως εκ τούτου, οι φορολογικές διοικήσεις θα έχουν σημαντικές ενδείξεις για την εκτίμηση των κινδύνων των ενδοομιλικών τιμολογήσεων και την αποτελεσματικότερη στόχευση επιχειρήσεων για έλεγχο, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής των πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Η Συμφωνία συντελεί στην ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων και προτύπων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 13 του Σχεδίου Δράσης BEPS του Ο.Ο.Σ.Α. αναφορικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, στο οποίο η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συμμετέχει ενεργά.

Περισσότερες πληροφορίες στο link http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/a-boost-to-transparency-in-international-tax-matters-31-countries-sign-tax-co-operation-agreement.htm

Related posts