18 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

ΥΠΟΙΚ Νέα ΠΟΛ για φορολογική μεταχείριση δαπανών για βελτιώσεις-προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα

ΥΠΟΙΚ Νέα ΠΟΛ για φορολογική μεταχείριση δαπανών για βελτιώσεις-προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα

φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις-προσθήκες σε μισθωμένα ακίνηταΔιευκρινήσεις για τη φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις-προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα ανακοίνωσε το ΥΠ.ΟΙΚ. με την ΠΟΛ 1064 της 25.02.2014. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις οι αποσβέσεις επί των δαπανώνγια βελτιώσεις-προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησης τους, θα υπολογίζονται με το συντελεστή που προκύπτει από το

αξία κτήσης

κλάσμα  ———————–

έτης μίσθωσης

Οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται με το τρόπο αυτό για διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν από 23.1.2013 έως 31.12.2013 δεδομένου ότι οι υπόψη διατάξεις ίσχυαν από τη δημοσίευση του Ν. 4110/2013 και εφαρμόστηκαν μέχρι την κατάργηση τους με το Ν.4172/2013.

ΘΕΜΑ της ΠΟΛ 1064: Φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα με βάση τις διατάξεις του Ν.4110/2013

Δείτε σχετική ΠΟΛ 1064/25-02-2014

 

Related posts