21 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Υπουργείο Εργασίας: Ανάκληση εγγράφου Παροχής διευκρινίσεων για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4387/16 – Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ

Υπουργείο Εργασίας: Ανάκληση εγγράφου Παροχής διευκρινίσεων για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4387/16 – Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ

Δημοσιεύτηκε το με Αριθ. Πρωτ. Αριθ. Πρωτ.: Φ.Δ.15/Γ/55140/1501 (10 Ιανουαρίου 2019) Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Θέμα:

«Ανάκληση του υπ᾽αριθ.Δ.15/Γ΄/οικ.5222/125/5-2-2019 εγγράφου «Παροχή διευκρινίσεων για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4387/16 όπως ισχύει (Α’85) και της περ. γ της παρ. 2 του αρ. 1 του π.δ. 258/2005 όπως ισχύει, (Α’316) -Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ Α.Ε»»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το Έγγραφο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…

<><><><><>

• Σεμινάριο για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Βιβλία ΑΑΔΕ / myDATA στις 16 Ιαν.

• Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο με τις αλλαγές στην φορολογία, στις 21 Ιαν.

Related posts