26 Μαΐου 2020

Breaking News

Υπουργική Απόφαση περί εντύπου Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ – Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και ΟΑΕΔργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του …

Υπουργική Απόφαση περί εντύπου Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ – Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και ΟΑΕΔργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του …

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 4293/27.11.2019, η Απόφαση του Υπουργού Εργασόας κοι Κοινωνικών Υποθέσεων, Αριθμ. 54286/Δ1.17642, με Θέμα:

«Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts