16 Απριλίου 2021

Breaking News

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η κανονική άδεια των εργαζομένων

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η κανονική άδεια των εργαζομένων

Κατ’ αρχάς, κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου περί εγκατάλειψης ή παραίτησης από το δικαίωμα της άδειας, θεωρείται ανύπαρκτη, έστω και αν προβλέπει την καταβολή σ’ αυτόν, προσαυξημένης αποζημίωσης (άρθρο 5 παρ. 1 ΑΝ. 539/45.

1

Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί την άδεια στον εργαζόμενο μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Σύμφωνα με τα ισχύοντα στην εργατική νομοθεσία, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται να λάβει την άδεια που δεν έλαβε εντός τους έτους, μέσα στο επόμενο έτος, αλλά θα πρέπει να λάβει τις αποδοχές και το επίδομα άδειας που θα λάμβανε αν χορηγούνταν η άδεια του. Όταν υπάρχει πταίσμα του εργοδότη για τη μη χορήγηση της άδειας, πρέπει να καταβληθούν οι αποδοχές άδειας στον εργαζόμενο προσαυξημένες κατά 100%.

Πηγή: ergasiaka.net

Related posts