15 Ιουλίου 2024

Υποχρεωτική η εγκατάσταση POS για 12 κλάδους έως 30 Ιουνίου

Υποχρεωτική η εγκατάσταση POS για 12 κλάδους έως 30 Ιουνίου

Υποχρεωτική έως 30 Ιουνίου η εγκατάσταση POS (τερματικών αποδοχής καρτών για τις συναλλαγές τους με το κοινό) για τις επιχειρήσεις 12 βασικών κλάδων της αγοράς (εκ των οποίων οι 11 κλάδοι αφορούν υπηρεσίες (περιλαμβανομένων τηλεφωνίας και ενέργειας) και ο 1 κλάδος αφορά πώληση αγαθών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Αυγή», αναμένεται να εκδοθεί άμεσα σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία θα δίνει προθεσμία 140 ημερών από σήμερα στις επιχειρήσεις να προμηθευθούν και να εγκαταστήσουν τα POS.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι 12 αυτοί κλάδοι, είναι:

 • Εστίαση-μπαρ-καφέ
 • Επισκευές
 • Εκπαίδευση
 • Ένδυση-υπόδηση
 • Ενοικιάσεις
 • Κομμωτήρια
 • Γυμναστήρια
 • Νομικές δραστηριότητες
 • Ιατρικές υπηρεσίες
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ενέργεια
 • Τυχερά παιχνίδια

Επισημαίνεται ότι τα μικρά καταστήματα τροφίμων, ψιλικατζίδικα, και μπακάλικα, αναμένεται να ενταχθούν στο δεύτερο «κύμα» επιχειρήσεων που θα πρέπει να εγκαταστήσουν POS μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, που υπεγράφη από την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, για το χτίσιμο του αφορολόγητου:

• συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινής ωφέλειας (φως, νερό, τηλέφωνο) αλλά
• δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ).
• δεν συμπεριλαμβάνεται η Ομάδα 6 (Υγεία) καθώς οι σχετικές δαπάνες εμπίπτουν σε άλλη διάταξη του Ν. 4446/2016.

Καταναλωτικές δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών

Συγκεκριμένα στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό υπολογίζονται δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται καταναλωτικές, δηλαδή εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

 

Πώς χτίζεται το αφορολόγητο:

Υπενθυμίζουμε ότι για να χτιστεί το αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες από αγορές σε σούπερ μάρκετ.

Οι αποδείξεις που θα χτίζουν το αφορολόγητο βάσει της υπουργικής απόφασης είναι αναλυτικά οι κάτωθι, εκτός από όσες έχουν επισημανθεί με μαύρο και πλάγια γράμματα:

• Δείτε αναλυτικά όλες τις Καταναλωτικές δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών ΕΔΩ!

Διευκρίνιση για συζύγους και έχοντες υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης:

 • Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης.
 • Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Για τον υπολογισμό του φόρου, οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών για συναλλαγές στην ημεδαπή ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., απαιτείται να έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (με κάρτες, μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού)

Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα

(Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000 10%
10.000,01-30.000 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Tι γίνεται στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό;

 • Αν ο φορολογούμενος (μισθωτός, συνταξιούχος, αγρότης) δεν συγκεντρώσει το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό του άνω πίνακα (κλίμακα), μέσω πληρωμών με κάρτες ή μέσω e-banking, τότε θα επιβαρύνεται με φόρο 22%.

Το ποσό, δηλαδή,  που θα προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%.

Ποιοι εξαιρούνται από υποχρέωση χρήσης πλαστικού χρήματος:

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά, ΠΡΟΣΟΧΗ, υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα (κλίμακα).:

 • οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω,
 • άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,
 • όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,
 • οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 • Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό,
 • ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων,
 • φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους,
 • οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013,
 • οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013,
 • οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), • οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία,
 • οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
 • οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,
 • οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή,
 • οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και
 • οι φυλακισμένοι.

Επισημαίνεται στους φορολογούμενους ότι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής δεν απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το ΝΕΟ όριο για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (ebanking ή πλαστικού χρήματος).

Μειώθηκε από 1.500 ευρώ σε 500 ευρώ το ύψος των συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων πάνω από το οποίο οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Πλέον ΔΕΝ θα επιτρέπεται εξόφληση με μετρητά για συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ.

της Χρύσας Σωτηράκη – Ex. Account Manager-Business Consultant – LOLplus.gr Team


Δείτε ακόμη…

POS – Υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να ενημερώνουν με σαφή ανάρτηση τους καταναλωτές από 1.02.2017

Η ΕΣΕΕ ενημερώνει για τη χρήση πλαστικού χρήματος και την αποφυγή εξαπάτησης στις ψηφιακές συναλλαγές

Κοινή Συνέντευξη ΓΓΔΕ και Οικον. Αστυνομίας περί κομπίνας με POS

 


 

 

 

 

 

Related posts