18 Ιουνίου 2024

ΥΠΠΑΠΕ 3216/73174: Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ)436/2009 της Επιτροπής όσον αφορά στις υποχρεωτικές δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων αμπελοοινικών προϊόντων και …

ΥΠΠΑΠΕ 3216/73174: Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ)436/2009 της Επιτροπής όσον αφορά στις υποχρεωτικές δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων αμπελοοινικών προϊόντων και …

ΥΠΠΑΠΕ 3216/73174: Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ)436/2009 της Επιτροπής όσον αφορά στις υποχρεωτικές δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων αμπελοοινικών προϊόντων και … την συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση του αμπελοοινικού τομέα.

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΠΑΠΕ) δημοσίευσε στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου250715 1542, Β΄ Τεύχος, με ημερομηνία 22 Ιουλίου 2015, την Απόφαση Αριθμ. 3216/73174, με το ακόλουθο θέμα:

Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ)436/2009 της Επιτροπής όσον αφορά στις υποχρεωτικές δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων αμπελοοινικών προϊόντων και την συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση του αμπελοοινικού τομέα“.

Η Απόφαση αφορά δε:

•  «παραγωγούς (οινοποιούς)»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν ή είχαν στην κατοχή τους νωπά σταφύλια, γλεύκος σταφυλιών ή νεαρό οίνο που βρίσκεται ακόμα σε ζύμωση και τα μεταποιούν σε οίνο ή αναθέτουν τη μεταποίηση τους σε οίνο,

• «έμπορους λιανικής»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία ασκούν επαγγελματικά εμπορική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την απευθείας πώληση στον καταναλωτή σε μικρές ποσότητες, εξαιρουμένων όσων χρησιμοποιούν οιναποθήκες εξοπλισμένες
για την αποθεματοποίηση και ενδεχομένως, με εγκαταστάσεις συσκευασίας οίνων σε σημαντικές ποσότητες.

• «εμφιαλωτές»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που προβαίνει σε εμφιάλωση ή αναθέτει εμφιάλωση για λογαριασμό του

Διαβάστε την Απόφαση 3216/73174 στο ΦΕΚ δημοσίευσής της, εδώ.

>>><<<

Ψάχνετε για εργασία; … Αγγελίες

 Αὐξημένη ἀνταγωνιστικότητα; … Εὐεπιχειρεῖν !

Άλλες σημαντικές Ειδήσεις

 

Related posts