19 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Υπ. Οικ., ΠΟΛ.1005/18

Υπ. Οικ., ΠΟΛ.1005/18

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1005 του Υπουργείου Οικονομικών στο ΦΕΚ 20 Β΄ (11.01,2018) και με Θέμα:

«Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/94 απόφασης του Υπ.Οικονομικών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπ.Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/17»

Διαβάστε ολόκληρη την ΠΟΛ. 1005 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε την, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts