19 Ιουλίου 2024

ΥΠ.ΟΙΚ.: Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίας για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες…

ΥΠ.ΟΙΚ.: Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίας για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2375 Β΄ (2-8-2016) η Απόφαση ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ2016 του Υπουργείου Οικονομικών με Θέμα:

«Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίας για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε ΕΦΚ, ως και την απαλλαγή τους από τον ΕΦΚ»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση από το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εδώ.

Ευεπιχειρείν: αεί βέλτιστον

 

Related posts