12 Δεκεμβρίου 2019

Breaking News

ΥΠ.ΟΙΚ. 67343/ΕΞ2019/19: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/18

ΥΠ.ΟΙΚ. 67343/ΕΞ2019/19: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/18

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2443 Β΄ (20.07.2019) η Απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. 67343/ΕΞ2019/19 του Υπουργού Οικονομικών, με Θέμα:

«Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/18»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts