28 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Χάος με τις Δηλώσεις Πόθεν Έσχες

Χάος με τις Δηλώσεις Πόθεν Έσχες

Ένα χάος φαίνεται να επικρατεί με τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες, που καλούνται να συμπληρώσουν χιλιάδες πολίτες έως την επόμενη Κυριακή. Κι αυτό διότι όπως διαπιστώνεται, υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης ενώ και η διαδικασία, είναι δύσκολη. Η δήλωση δηλαδή Περιουσιακής Κατάστασης, έχει πολλά ‘θολά’ σημεία που δυσκολεύουν πολλούς από τους υπόχρεους προς δήλωση. Μάλιστα, οι υπόχρεοι απειλούνται με σημαντικές κυρώσεις σε περίπτωση που δεν υποβάλλουν τη δήλωση ή αν κάνουν λάθος σε αυτήν.

Σημειώνουμε ότι το Πόθεν Εσχες, γίνεται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης, είναι έως τις 15 Ιανουαρίου 2107.
[edit 1ος/2017] Δόθηκε παράταση για την υποβολή των δηλώσεων, έως την 13η Απριλίου 2017 (άρθ. 3, Ν. 4448/17) [end Edit] 

Σε αυτή την φάση, υπόχρεοι προς τη δήλωση είναι τα πολιτειακά στελέχη και αξιωματούχοι, οι πολιτικοί και τα μέλη της κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δικαστικοί, οι στρατιωτικοί, εφοριακοί, τελωνειακοί, ελεγκτές του Δημοσίου, μέλη των Δ.Σ. δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, διαιτητές αθλημάτων, ιδιοκτήτες και στελέχη μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογράφοι κ.ά..
Σημειώνουμε ότι λίγο αργότερα, η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, θα επεκταθεί στο σύνολο των φορολογουμένων (όλων · όχι μόνο ορισμένων ‘ευαίσθητων’ ομάδων). Γι’αυτό πρέπει να δώσουν βάση όλοι οι φορολογούμενοι καθώς είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν προσεχώς.

Και ενώ ο χρόνος ‘τρέχει’, πληθαίνουν ωστόσο οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικράτειας, για παράταση των δηλώσεων μέχρις ότου η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας να αποφανθεί περί της συνταγματικότητας του νέου ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής τους. Την δικαστική οδό επέλεξαν ήδη οι δικαστές, πήραν σειρά οι ιδιοκτήτες καναλιών κ.λπ..

Φαίνεται λοιπόν πολύ – πολύ πιθανό ότι θα υπάρξει νέα παράταση, προκειμένου η πολιτεία να δει διάφορα θέματα ασφαλείας και να προχωρήσει σε αναβαθμίσεις του συστήματος κ.λπ..
[edit 09/01/2017] Δόθηκε παράταση έως τις 15 Μαρτίου [end Edit] 

Τι δηλώνεται

Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να δηλωθούν μετρητά άνω των €15.000 που κρατιούνται στις οικίες, αλλά και κοσμήματα, τιμαλφή και λοιπά κινητά αντικείμενα αξίας άνω των €30.000. Παρομοίως, καταθέσεις, ακίνητα, μηχανοκίνητα οχήματα (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες), σκάφη, πισίνες, χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως μετοχές, ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά και συμμετοχές σε επιχειρήσεις.

Κάποιοι μπορούν να αναρωτιούνται γιατί να καταγράφουν σε αυτή την δήλωση π.χ. τα αυτοκίνητα, αφού είναι καταγεγραμμένα στο Ε1 από παλαιότερα ή τα ακίνητα, τα οποία είναι καταγεγραμμένα από παλαιότερα, στο Ε9 ή στις παλαιότερες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Καλώς μπορεί να αναρωτιούνται όμως τώρα, οι υπόχρεοι προς δήλωση θα πρέπει να αναζητήσουν συμβόλαια και τιμολόγια για να αναγράψουν ξανά, την αξία στην οποία απέκτησαν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, όπως και τις πηγές προέλευσης των χρημάτων τους (π.χ. εισοδήματα έτους, αποταμιεύσεις παρελθόντων ετών, κέρδη από τυχερά παιγνίδια κ.ά.), επακριβώς από κάθε πηγή.

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, οι υπόχρεοι, οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες των υποχρεωτικά ελεγχόμενων προσώπων (βουλευτές, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτεροι δικαστικοί), αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο αρμόδιο όργανο ελέγχου, εφάπαξ κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης και εφόσον υπάρχουν μεταβολές κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Συμβόλαια των ακινήτων.
  • Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων, καθώς και κάθε χρήσεως οχημάτων και σε περίπτωση απόκτησης ή εκποίησης κατά τη διάρκεια του χρόνου που αφορά η δήλωση, επιπλέον παραστατικά αγοράς ή πώλησης.
  • Παραστατικά για τις συμμετοχές σε κάθε μορφής εταιρεία / επιχείρηση.
  • Βεβαιώσεις επενδυτικών προϊόντων και χαρτοφυλακίων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως αυτά περιγράφονται στο στοιχείο iii της περίπτ. α΄ της παραγρ. 1 του άρθρ. 2 του ν.3213/2003, που κατ’ελάχιστον θα περιλαμβάνουν το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα των προιόντων, το κόστος κτήσης αλλά και την αποτίμηση των.
  • Βεβαιώσεις ή παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις ή παραστατικά για κάθε είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστευμάτων (trusts).
  • Παραστατικά των Τραπεζών, Ταμιευτηρίων και άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών Ιδρυμάτων απ’ τα οποία θα αποδεικνύεται η μίσθωση θυρίδων.
  • Παραστατικά αγοράς ή πράξεις φορολογικής αρχής ή ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κινητά μεγάλης αξίας (άνω των €30.000), όπως ειδικότερα αυτά προσδιορίζονται στο στοιχείο vi της περίπτ. α΄ της παραγρ. 1 του άρθρ. 2 του ν.3213/2003.

Καθώς τα πράγματα σοβαρεύουν και η ελλιπής συμπλήρωση της Δήλωσης, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τους φορολογούμενους, θα πρέπει αυτοί ή και οι λογιστές που όπως είναι λογικό, θα επιφορτιστούν σε μεγάλο βαθμό, την νέα αυτή διαδικασία, να φροντίσουν να ενημερωθούν ορθά και έγκαιρα. Εμείς (TaxCoach), καθώς έχουμε ήδη αναπτύξει κάποια συνεργασία με την εταιρία σεμιναρίων Ευεπιχειρείν, προτείνουμε την παρακολούθηση του σχετικού σεμιναρίου (στις 25 Ιανουαρίου):

ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ Ελλήνων Φορολογούμενων – Σημεία προσοχής για τη συμπλήρωση

Μην αμελήσετε, για να μην ‘τρέχετε’ ύστερα.

Related posts