1 Δεκεμβρίου 2022

Breaking News

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες άνεργων ναυτικών λόγω εορτών ΠΑΣΧΑ 2016

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες άνεργων ναυτικών λόγω εορτών ΠΑΣΧΑ 2016

Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ με το υπ’Αρ.Πρωτ.: 4127 έγγαφό του με ημερομηνία 25/4/2016, ενημερώνει περί της:

«Χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες άνεργων ναυτικών λόγω εορτών ΠΑΣΧΑ 2016»

Διαβάστε το έγγραφο αναλυτικά, εδώ.

Related posts