29 Ιανουαρίου 2020

Breaking News

17 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

17 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

17 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προχώρησε στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, για 17 θέσεις συνολικά για συγκεκριμένα έργα.17 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αναλυτικότερα:

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «EASTN – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τέχνης, Επιστήμης και Πολιτισμού» (Μεταπτυχιακό Πτυχίο Πολυτεχνικής σχολής A.E.I. σε τομέα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου).
Δείτε αναλυτικά, εδώ.

Μία (1) θέση στο πλαίσιο του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-16», µε τίτλο «Mediterranean Early Childhood Music Education: raising children’s musicality, evaluating music learning and enabling teachers” preperation» (Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών).
Δείτε αναλυτικά, εδώ.

Δεκαπέντε (15) θέσεις στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness» (Πτυχίο Πανεπιστημίου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές επιστήμες, Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών ή ΑΤΕΙ στις οικονομικές επιστήμες ή ΑΕΙ/ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πτυχίο Νομικών ή Κοινωνικών σπουδών, Πτυχίο Πανεπιστημίου στις Θετικές επιστήμες σχετικό µε το αντικείμενο του έργου, αγρο – διατροφικά – παραδοσιακά προϊόντα, Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο στη φωτογραφία).
Δείτε αναλυτικά, εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία σε όλα τα παραπάνω, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, είναι η 12η/1ου/2015.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:
Πρόγραμμα επιδότησης (έως 50%) για Υφιστάμενες επιχειρήσεις
Πρόγραμμα επιδότησης (έως 100%) για ανέργους, για ίδρυση επιχείρησης
Ο Νόμος της Αντίστροφης Προσπάθειας και γιατί Αποτυγχάνετε
Επιστημονική τεκμηρίωση ότι ο τύμβος Καστά έχει ‘πλούσιο’ περιεχόμενο

Εἶστε ἀνταγωνιστικός ἐπαγγελματίας; Εἶστε ἐπαρκῶς καταρτισμένος καὶ ἐνημερωμένος;

Διαβάστε ακόμα…

 

Related posts