24 Μαΐου 2024

Επιδότηση έως €60.000 για Νεοφυή Επιχειρηματικότητα!

Επιδότηση έως €60.000 για Νεοφυή Επιχειρηματικότητα!

Προκηρύχθηκε (11/2/2016) Πρόγραμμα Επιδότησης για ανάπτυξη Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Start-Up).

Τι χρήματα μπορείτε να λάβετε ως ενίσχυση;

Από €15.000  ελάχιστο ως μέγιστο €60.000.

Η επιδότηση εντός αυτών των ορίων, είναι 100%, πράγμα σπάνιο και βεβαίως θετικό.

Όσον αφορά στα παραπάνω χρηματικά όρια, σημαίνει ότι εφόσον αιτηθείτε, το συνολικό σας Επενδυτικό Σχέδιο (Ε/Σ) θα πρέπει να είναι ύψους, σε αξίες χωρίς ΦΠΑ, τουλάχιστον €15.000. Αν έχετε λιγότερο, δεν μπορείτε να αιτηθείτε. Περισσότερο από €60.000 μπορεί να είναι, αλλά στην περίπτωση που ενταχθείτε στο Πρόγραμμα προς επιδότηση, η επιδότηση έχει «ταβάνι» τα €60.000, επομένως τυχόν υπόλοιπο (πλέον των €60.000), θα πρέπει να το πληρώσετε εσείς ο ίδιος.

Στο πρόγραμμα μπορούν να αιτηθούν:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. ΔΕΝ είναι επιλέξιμοι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
 • Δίδεται δυνατότητα και συνεργασία των προαναφερομένων, με ίδρυση εταιρίας, όλων των μορφών εκτός Α.Ε.

Συνεπώς, αν δεν πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν χρειάζεται να διαβάσετε παρακάτω.

Οι ατομικοί επιχειρηματίες, μπορούν να δουν εάν εντάσσονται, διαπιστώνοντας εάν έχουν κάποιον εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ, που παρουσιάζονται, εδώ.

Εσείς που πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορείτε να αιτηθείτε για Ε/Σ που να έχει να κάνει με τους ακόλουθους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας ΕΠΑνΕΚ:

 1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 2. Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 3. Υλικά / Κατασκευές
 4. Εφοδιαστική Αλυσίδα
 5. Ενέργεια
 6. Περιβάλλον
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 8. Υγεία-Φάρμακα.

Επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής

• Να κάνουν  έναρξη ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ 2008 (Παράρτημα ΙΙ του Προγράμματος – τους είδατε πιο πάνω, με τον σύνδεσμο)  από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ καθόλη την διάρκεια του Ε/Σ.

• Να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

• Η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, ΔΕΝ συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και όρια αυτών

Εάν από πλευράς ΚΑΔ, είστε ΟΚ, τότε θα πρέπει να δείτε εάν το επενδυτικό σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας, ταιριάζει στα όρια που τίθενται στις επιλέξιμες δαπάνες, όπως παρουσιάζονται  στον παρακάτω πίνακα.

130216

Σημείωση: Οι Κατηγορίες 4 και 5 των δαπανών μαζί, μπορούν να είναι έως το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σας σχεδίου.

Εάν οι δαπάνες που έχετε στο μυαλό σας και αφορούν στο Επενδυτικό σας σχέδιο δεν ταιριάζουν στα όρια που θέτει το Πρόγραμμα ή τις προσαρμόζετε προκειμένου να ταιριάζουν και να μπορέσετε να αιτηθείτε ή διαφορετικά, δεν μπορείτε να αιτηθείτε εκτός και το υπερβάλλον ποσό, το πληρώσετε μόνοι σας.

Σε όσους ταιριάζουν και οι δαπάνες του Ε/Σ εντός των ορίων που θέτει το Πρόγραμμα, συγχαρητήρια, μπορείτε να αιτηθείτε!

Σημεία Προσοχής:

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Αυτό σημαίνει ότι αν υλοποιήσατε κάποιες δαπάνες που εντάσσονται στο επενδυτικό σας σχέδιο  (βάσει του παραστατικού βεβαίως), πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, αυτές μένουν δυστυχώς για εσάς εκτός με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει.

Το Ε/Σ θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί σε μέγιστο χρόνο 24 μηνών από την ένταξη.

Δύναται να δοθεί προκαταβολή έως το 40% του επενδυτικού σας σχεδίου, αν και εφόσον μπορείτε να προσκομίσετε ισόποση Εγγυητική Επιστολή. Διαφορετικά, πρέπει να έχετε την ρευστότητα για να ξεκινήσετε μόνος σας την υλοποίηση και στην πορεία, με την σταδιακή εκτέλεσή του, να λάβετε τμηματικές πληρωμές της επιδότησης.

 Οι Αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά και το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα ανοίξει και θα γίνονται αιτήσεις από 17 Μαρτίου έως 27 Απριλίου.

Στο TaxCoach αναλαμβάνουμε εάν επιθυμείτε, την σύνταξη πρότασης για λογαριασμό σας. Μπορείτε βέβαια να κάνετε και μόνοι σας αίτηση, αλλά γιατί να προτιμήσετε κάποιον επαγγελματία και συγκεκριμένα, εμάς, στο TaxCoach; Διότι όσοι αιτηθούν στο πρόγραμμα, θα βαθμολογηθούν με μια σειρά από εντελώς αντικειμενικά κριτήρια, που αυτά είτε κάνετε το αίτημα μόνοι σας, είτε μέσω κάποιου γραφείου, δεν μπορείτε να τα επηρεάσετε και να αλλάξετε υπέρ σας, την βαθμολόγηση.

Υπάρχουν όμως κριτήρια που βαθμολογούνται, τα οποία δεν είναι ‘μηχανικά’ και αναμφισβήτητα, οπότε σε αυτά θα παίξει ρόλο η σύνταξη της πρότασης και παρουσίασης εν γένει, του Ε/Σ. Σε αυτό το τομέα, όσοι δεν έχουν εμπειρία μειονεκτούν. Είναι πολύ πιθανότερο δηλαδή, να λάβουν χαμηλότερη βαθμολογία. Και αυτή η χαμηλότερη βαθμολογία, θα επιβαρύνει την συνολική τους βαθμολογία και μπορεί να κάνει την διαφορά, προκειμένου να μην επιλεχθούν προς επιδότηση.

Οπωσδήποτε ένας έμπειρος στην σύνταξη τέτοιου είδους προτάσεων (ένας επαγγελματίας με εμπειρία), μπορεί να σας ενισχύσει σε αυτό τον τομέα και να κάνει την (θετική) διαφορά προκειμένου το σχέδιο-αίτημά σας να εγκριθεί προς επιδότηση. Την γνώση και εμπειρία που έχουμε στο TaxCoach, την διαπιστώνετε μέσα από αυτό, το ίδιο το site μας.

Επιπλέον, το ποσό της αμοιβής εντάσσεται στις επιδοτούμενες δαπάνες, που εν άλλοις σημαίνει ότι στην ουσία δεν το πληρώνετε εσείς.

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτημα με την TaxCoach, επικοινωνήστε μαζί μας, στο info@taxcoach.gr ή στο τηλ. 211.409.73.18.

Επιπλέον, ενδιαφέρον είναι να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο που σας μαθαίνει τα πάντα γύρω από την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, δείτε λεπτομέρειες εδώ. Παρακολουθώντας το, θα έχετε λάβει τα εφόδια να παρουσιάσετε καλύτερα το  επιχειρηματικό σας  εγχείρημα, όπου χρειάζεται, ήτοι και για την επιδότηση και για πιθανή άλλη χρηματοδότηση στο μέλλον, όπως επιπλέον θα σας ωφελήσει διότι θα σας δώσει τις γνώσεις να κατανοήσετε καλύτερα αυτό που πάτε να επιχειρήσετε, άρα και να το χειριστείτε καλύτερα από όλες τις πλευρές.

Καλή επιτυχία!

Related posts