17 Ιουνίου 2024

Υπόδειγμα Εντύπου για το Πρόγραμμα Επιδότησης ενίσχυσης ΜΜΕ και…

Υπόδειγμα Εντύπου για το Πρόγραμμα Επιδότησης ενίσχυσης ΜΜΕ και…

Σας παρουσιάζουμε συνημμένα τα Υποδείγματα Εντύπου Υποβολής όπως και  Υπεύθυνη Δήλωση Ανάληψης Ευθύνης Υποβολής Προτάσεων για την Δράση:«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Θα βρείτε λοιπόν το Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής, εδώ.
και την Υπεύθυνη Δήλωση Ανάληψης Ευθύνης Υποβολής Προτάσεων, εδώ.

Πιθανόν να σας ενδιαφέρει:

Υπόδειγμα Εντύπου για το Πρόγραμμα Επιδότησης αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προκηρύχθηκαν Τέσσερα προγράμματα Επιδότησης (!) – (11/02/2016)

Related posts