5 Δεκεμβρίου 2023

Breaking News

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Προγράμματος Επιδότησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Προγράμματος Επιδότησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι, μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από το κοινό, παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

>>>•<<<

ἀεί βέλτιστον!

Related posts