22 Ιουνίου 2024

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή μείωση της Ανεργίας και τον Απρίλιο 2016

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή μείωση της Ανεργίας και τον Απρίλιο 2016

Το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2016 ανήλθε σε 23,3% έναντι 25,3% τον Απρίλιο του 2015 και έναντι του αναθεωρηµένου προς τα κάτω 23,7% τον Μάρτιο του 2016. Το σύνολο των απασχολουµένων, κατά τον Απρίλιο του 2016, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.676.880 άτοµα.

070716Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.115.443 άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.262.493 άτοµα. Τα αντίστοιχα µεγέθη κατά τον Απρίλιο των ετών 2011 έως και 2016 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 106.854 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2015 (αύξηση 3,0%) και κατά 25.600 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2016 (αύξηση 0,7%).

Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 90.955 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2015 (µείωση 7,5%) και κατά 20.951 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2016 (µείωση 1,8%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 55.686 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2015 (µείωση 1,7%) και κατά 8.069 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2016 (µείωση 0,2%).

0707161

Related posts