30 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

ΠΟΛ.1141/16: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας / βεβαίωσης οφειλής

ΠΟΛ.1141/16: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας / βεβαίωσης οφειλής

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1141 της ΓΓΔΕ με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2016 και με Θέμα:

«Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας / βεβαίωσης οφειλής»

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την ΠΟΛ. 1141/16:

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας βρίσκετε την υποσελίδα (tab) που αναφέρεται ως «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης)

Ευεπιχειρείν: αεί βέλτιστον

Related posts