4 Απριλίου 2020

Breaking News

Ισχυρή η κάμψη του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Ιούλιο 2016

Ισχυρή η κάμψη του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Ιούλιο 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουλίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 5,9%, έναντι μείωσης 15,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2015 – Ιουλίου 2016, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 12,0%, έναντι μείωσης 5,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,9% το μήνα Ιούλιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 4,5%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 6,1%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: τροφίμων, καπνού και παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα.

Επίσης, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,9% το μήνα Ιούλιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

• Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 5,3%.

• Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 6,7%.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 5,3% το μήνα Ιούλιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 3,4%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η αύξηση του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,4%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: τροφίμων, καπνού και παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 6,7% το μήνα Ιούλιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 5,1%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε κυρίως, η αύξηση του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 7,0%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: καπνού, ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων και προϊόντων από ελαστική και πλαστική ύλη.

Επίσης, η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς στη Βιομηχανία κατά 6,7% το μήνα Ιούλιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

• Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 14,9%.

• Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 1,8%.

 

Related posts