7 Μαρτίου 2021

Breaking News

ΠΟΛ.1151/16: Κοιν/ση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 έως 6 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 82 του ν.δ. 356/74 σχετικά με τη διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε…

ΠΟΛ.1151/16: Κοιν/ση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 έως 6 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 82 του ν.δ. 356/74 σχετικά με τη διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε…

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1151 (11-10-16) του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με Θέμα:

«Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 έως 6 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 82 του ν.δ. 356/74 σχετικά με τη διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης, και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1089/16 (ΦΕΚ-2114 Β)»

Διαβάστε τη ΠΟΛ. 1151/16 αναλυτικά, αμέσως παρακάτω:

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ.; Πως το κάνετε: Στο πάνω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, στο κεντρικό οριζόντιο μενού μας βρίσκετε την υποσελίδα (tab) που αναφέρεται ως «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», το πατάτε και σας βγάζει στην ιδιαίτερη σελίδα που στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε εγκυκλίους κλπ, είτε χρονολογικά, είτε αναζητώντας με τη χρήση κάποιας χαρακτηριστικής λέξης (όπως ο αριθμός μιας ΠΟΛ.) στο “κουμπί” αναζήτησης)

Ευεπιχειρείν: αεί βέλτιστον

Related posts