7 Αυγούστου 2020

Breaking News

ΙΚΑ: Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης

ΙΚΑ: Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης

Δημοσιεύτηκε το Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ ΤΟ1/652/148 με ημερομηνία 2-12-2016 και με Θέμα:

«Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης»

Το Έγγραφο κοινοποιεί προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑ, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισμένων που έχουν παράλληλη ασφάλιση για την ίδια απασχόληση κατ’εφαρμογή του άρθρου 2 του ΑΝ 580/45 και έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2014.

Διαβάστε το Έγγραφο αναλυτικά αμέσως παρακάτω:

Related posts