20 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

ΠΟΛ. 1006/17: Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφ. Α του Μέρους Πέμπτου “Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών”

ΠΟΛ. 1006/17: Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφ. Α του Μέρους Πέμπτου “Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών”

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1006/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο ΦΕΚ 43 Β΄ (17-1-2017) με Θέμα:

«Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφ. Α του Μέρους Πέμπτου “Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Υλης Παρελθόντων Ετών” (άρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240)»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την ΠΟΛ. αμέσως παρακάτω, από το ΦΕΚ δημοσίευσής της:

Related posts