3 Αυγούστου 2020

Breaking News

ΑΑΔΕ, ΔΕΦΚΦ Γ 1039149 ΕΞ2017: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.121Α του ν. 2960/01 – Κοιν/ση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1019140/ΕΞ2017/25-1-17 Κ.Υ.Α. “Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους…

ΑΑΔΕ, ΔΕΦΚΦ Γ 1039149 ΕΞ2017: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.121Α του ν. 2960/01 – Κοιν/ση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1019140/ΕΞ2017/25-1-17 Κ.Υ.Α. “Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους…

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος ΔΕΦΚΦ Γ 1039149 ΕΞ2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 3-3-2017 και με Θέμα:

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 121Α του ν. 2960/01 – Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1019140/ΕΞ2017/25-1-17 Κ.Υ.Α. “Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης”»

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο ΔΕΦΚΦ Γ 1039149 ΕΞ2017 αναλυτικά, σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File > Save as…
ή εναλλακτικά διαβάστε το on line αμέσως παρακάτω:

>>><<<

Related posts