22 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

ΕΦΚΑ: Παροχή οδηγιών σχετ. με την “Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα” των εκπαιδευτικών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4452/17 και τη χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης

ΕΦΚΑ: Παροχή οδηγιών σχετ. με την “Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα” των εκπαιδευτικών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4452/17 και τη χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης

Δημοσιεύτηκε το γενικό έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ. 221, και ημερομηνία 9-5-2017 και με Θέμα:

«Παροχή οδηγιών σχετικά με την “Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα” των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4452/2017 και τη χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης»

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο Δ.ΑΣΦ. 221 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Related posts