17 Οκτωβρίου 2018

Breaking News

Η διαφθορά εμμένει στο Δημόσιο, όπως φαίνεται από την ετήσια έκθεση 2016 του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Η διαφθορά εμμένει στο Δημόσιο, όπως φαίνεται από την ετήσια έκθεση 2016 του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Πλούσιο έργο έχει να επιδείξει και για το έτος 2016, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), όπως αποτυπώνεται στην ετήσια Έκθεση για το έτος 2016.

Από τον μεγάλο αριθμό καταγγελιών που περιήλθαν στο ΓΕΔΔ, έτυχαν διερεύνησης και επεξεργασίας συνολικά χίλιες εξακόσιες ογδόντα οκτώ (1.688) υποθέσεις. Για ορισμένες, μάλιστα, εξ αυτών η Υπηρεσία εξέδωσε εντολές ελέγχου σε μικτά κλιμάκια ή σε κλιμάκια Ειδικών Επιθεωρητών του ΓΕΔΔ ή σε άλλα Ελεγκτικά Σώματα.
Στην πλειονότητά τους, οι υποθέσεις που περιήλθαν στην Υπηρεσία, σχετίζονται με θέματα οικονομικής διαχείρισης, παραβίασης διοικητικών διαδικασιών, πολεοδομίας, δημοσίων έργων, προμηθειών, αδειών λειτουργίας καταστημάτων καθώς και με θέματα μεταφορών και επικοινωνιών.

Ενδεικτικά, αναφέρονται η υπόθεση των προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας για τα έτη 2002-2010, η υπόθεση ανάπτυξης και εφαρμογής πρότυπου συστήματος επεξεργασίας υφάλμυρου νερού για την παραγωγή πόσιμου νερού σε κοινότητες της Ιορδανίας, η διενέργεια Ε.Δ.Ε. στην υπόθεση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και η διενέργεια Ε.Δ.Ε. στο Γ.Ν. Μεσσηνίας- Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου, η διενέργεια ελέγχου στον Τομέα Υγειονομικών/ΕΤΑΑ, που σχετίζεται με πληρωμές στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας «ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε.» κλπ.

Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από τις ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις, για τις οποίες διενεργήθηκε έλεγχος από μικτά κλιμάκια Επιθεωρητών του ΣΟΕΕ και του ΓΕΔΔ και διαπιστώθηκε τεράστια οικονομική ζημία του Δημοσίου προς αποκατάσταση της οποίας ενεργούν επί τη βάσει της συνεργασίας τα Σώματα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου με τις Εισαγγελικές Αρχές:

1. Η υπόθεση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., την οποία ανέλαβαν επιθεωρητές του ΓΕΔΔ. Η εν λόγω αφορά στην υπεξαίρεση ποσού συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (1.156.000 €) από υπαλλήλους της εταιρείας στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό με τη διάθεση εισιτηρίων και καρτών απεριορίστων διαδρομών της Εταιρείας για το έτος 2015 χωρίς την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων διακινήσεων.

2. Η υπόθεση του Ε.Κ.Π.Α., στην οποία κλιμάκιο του ΓΕΔΔ διαπίστωσε μη νόμιμη δαπάνη συνολικού ποσού διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων ευρώ (241.000 €) από τα αποθεματικά του Ε.Λ.Κ.Ε. για κατηγορίες πρόσθετων αμοιβών, που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν σε υπάλληλους του Ε.Λ.Κ.Ε. τα έτη 2013-2014.

3. Η υπόθεση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., για την οποία ανατέθηκε με παραγγελία της Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς σε Μικτό Κλιμάκιο Επιθεωρητών του ΣΟΕΕ, με συντονιστές ειδικούς επιθεωρητές από το Γραφείο του ΓΕΔΔ, η διενέργεια οικονομικού – διαχειριστικού ελέγχου στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατά τα έτη 2011-2015 στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

4. Η υπόθεση των Υποθηκοφυλάκων, για την οποία συγκροτήθηκε, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, Μικτό Κλιμάκιο Επιθεωρητών του ΣΟΕΕ για τη διενέργεια επιθεώρησης- ελέγχου, κατ’ αρχήν δειγματοληπτικά, στο άμισθο Υποθηκοφυλάκειο Αχαρνών.

Διαβάστε αμέσως παρακάτω, την περίληψη της ετήσιας Έκθεσης 2016 του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης:

 

Related posts