23 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

ΑΑΔΕ: Κοινοποίηση Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση / εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών

ΑΑΔΕ: Κοινοποίηση Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση / εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών

Δημοσιεύτηκε η Εξαιρετικά Επείγουσα εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με Αρ. Πρ.: ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018 (23.04.2018) και με Θέμα:

«Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ/Α/1024011/ΕΞ2018/1-2-18 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση / εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο ΔΤΔ/Α/1063847/ΕΞ2018 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts