22 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 21,2% η Ανεργία στο Α΄ τρίμηνο 2018

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 21,2% η Ανεργία στο Α΄ τρίμηνο 2018

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Α΄ τρίμηνο του 2018.
Αναλυτικά, κατά το Α” τρίμηνο του 2018:

■ 0 αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.723.760 άτομα και των ανέργων σε 1.001.191 άτομα.

■ Το ποσοστό ανεργίας ήταν 21,2%, έναντι 21,2% του προηγούμενου τριμήνου (Δ΄ τρίμηνο του 2017) και 23,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Α’ τρίμηνο 2017).

■ Η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,3%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 1,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

■ 0 αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,6%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 10,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Παρακάτω στο πίνακα, παρουσιάζονται τα στοιχεία απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία, περιφέρεια και καταγωγή:

Related posts