25 Απριλίου 2019

Breaking News

Μείωση της Ανεργίας τον Αύγουστο στο 18,9%

Μείωση της Ανεργίας τον Αύγουστο στο 18,9%

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Αύγουστο 2018. Αναλυτικότερα:

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2018 ανήλθε σε 18,9% έναντι του 20,8% τον Αύγουστο του 2017 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 19,1% τον Ιούλιο του 2018. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Αύγουστο του 2018, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.858.189 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 896.588 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.214.983 άτομα.
Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Αύγουστο των ετών 2013 έως και 2018 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 85.997 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017 (αύξηση 2,3%) και κατά 25.249 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018 (αύξηση 0,7%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 95.760 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017 (μείωση 9,6%) και κατά 7.886 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018 (μείωση 0,9%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 28.523 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017 (μείωση 0,9°/ο) και κατά 20.745 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018 (μείωση 0,6%).

Οι παρακάτω πίνακες, δείχνουν την εξέλιξη και τα μεγέθη της ανεργίας κλπ, κατά φύλο, κατά ηλικιακές ομάδες,  και κατά γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας μας.

Related posts