23 Μαΐου 2024

A. 1027 /22: Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ 1033/14, τα οποία διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια…

A. 1027 /22: Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ 1033/14, τα οποία διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 900/28.02.2022 η Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Α. 1027 με Θέμα:

A. 1027 /28-02-2022: Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της περ. 1.1.ε του άρθρου 1 και του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1033/2014 (Β’ 276) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

***

Χρηστικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars)

LOLplus.gr: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts