22 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

A. 1056 /22: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝΦΙΑ – πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.

A. 1056 /22: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝΦΙΑ – πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 2237/06.05.2022, η Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Α. 1056 με Θέμα:

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) – πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

***

Χρηστικά επίκαιρα φορολογικά Σεμινάρια!

LOLplus.gr: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Related posts