9 Μαΐου 2021

Breaking News

A. 1096: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 ΠΝΠ – Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/20.

A. 1096: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 ΠΝΠ – Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/20.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1728 Β΄/27-4-2021 η Εξαιρετικά Επείγουσα Απόφαση Α. 1096, με ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 2019 και με Θέμα:

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση Α. 1096 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Χρηστικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars)

LOLplus.grΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts