15 Ιουλίου 2024

A. 1246 /23-11-2021: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020.

A. 1246 /23-11-2021: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 5497/29.11.2021, η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, Α. 1246, με Θέμα:

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ.3 σε συνδυασμό με τις παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.4172/2013.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts