27 Μαΐου 2020

Breaking News

Alpha Bank: Καθοριστική η συμβολή του Τουρισμού στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Alpha Bank: Καθοριστική η συμβολή του Τουρισμού στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Στο τελευταίο της Οικονομικό Δελτίο, η Alpha Bank αναφέρει συνοπτικά τα ακόλουθα:

Η συμβολή του ελληνικού τουρισμού στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την μείωση του ελλείμματος των εξωτερικών συναλλαγών το 2017, αναμένεται ότι θα είναι καθοριστικής σημασίας καθώς – σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος που δημοσιεύθηκαν αυτήν την εβδομάδα – η δραστηριότητα του κλάδου ενισχύθηκε σημαντικά, όχι μόνο με βάση τον αριθμό αφίξεων επισκεπτών, αλλά και του ύψους των ταξιδιωτικών εισπράξεων που πέρυσι είχε παρατηρηθεί πτώση.

Συγκεκριμένα, σημαντική αύξηση κατά 6,6%, σε ετήσια βάση, σημείωσαν οι αφίξεις τουριστών στο πρώτο εξάμηνο του 2017, έναντι μειώσεως κατά 1,6% το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ο αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών ανήλθε σε 7,9 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017, έναντι 7,5 εκατ. ατόμων την αντίστοιχη περίοδο του 2016 φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν σημαντικά κατά 7,1% στο πρώτο εξάμηνο του 2017, έναντι πτώσεως κατά 7,9% στην αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2016 και ανήλθαν σε €4,1 δισ., προσεγγίζοντας το επίπεδο της αντίστοιχης περιόδου του 2015.

Η συμβολή του κλάδου, στην ελληνική οικονομία, σε διαρκή ανοδική πορεία

Το ύψος της συμβολής ενός κλάδου στην εθνική οικονομία εξαρτάται από το μέγεθος του κλάδου, την πολυπλοκότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και την αλληλεπίδρασή του με τους υπόλοιπους κλάδους. Ερευνώντας το ζήτημα από τη σκοπιά της συμμετοχής στην ενεργό ζήτηση, σημειώνουμε ότι οι δαπάνες των τουριστών κατά την επίσκεψή τους στη χώρα μας, αντιστοιχούσαν σε 7,5% του ΑΕΠ το 2016. Εξετάζοντας τη συνεισφορά του κλάδου από την πλευρά της προσφοράς, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των καταλυμάτων και δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιάσεως διαμορφώθηκε το 2015 στο 6,2% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ).
Ωστόσο, η συνολική συμβολή του τουρισμού στην οικονομία (πέραν της άμεσης, έτσι όπως προσδιορίζεται από την συμμετοχή του στην ΑΠΑ) είναι μεγαλύτερη, επηρεάζοντας περισσότερές πτυχές της οικονομίας (π.χ. την κατανάλωση, το εμπόριο, τις μεταφορές, τις επενδύσεις).

Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό World Travel & Tourism Council, η συνολική συμβολή υπερέβη το 18,6% το 2016 ενώ τo 2017 αναμένεται να αυξηθεί στο 19,6% και να διαμορφωθεί άνω του 20% το 2018 (Γράφημα 2). Επιπλέον, η άμεση συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση αυξήθηκε από 8,5% το 2008 σε 11,5% το 2016.

Επίσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις του World Travel & Tourism Council, το 2016 οι επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού ανήλθαν σε Ευρώ 3,2 δισ. ή 15,7% των συνολικών επενδύσεων. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η υψηλή φορολογική επιβάρυνση από τους έμμεσους και άμεσους φόρους αποτελεί αντικίνητρο για τις επενδύσεις και αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς το σημαντικό όφελος σε όρους ανταγωνιστικότητας από την εσωτερική υποτίμηση των προηγούμενων ετών αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση.

Τέλος, ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο εξωστρεφείς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας και η εισροή ταξιδιωτικού συναλλάγματος επιδρά θετικά στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών. Η σημασία του τουρισμού για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, είναι εξαιρετικά μεγάλη. Το 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κάλυψαν το 79,6% του εμπορικού ελλείμματος.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το τελευταίο Οικονομικό Δελτίο της Alpha Bank, αμέσως παρακάτω:

 

Related posts