30 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

The Broken Watch… / Το Χαλασμένο Ρολόι…

The Broken Watch… / Το Χαλασμένο Ρολόι…

• Ακόμα και ένα χαλασμένο ρολόι, λέει δυο φορές την ημέρα την σωστή ώρα

• Even a broken watch is right two times a day

Το άρθρο είναι δίγλωσσο. Το ελληνικό κείμενο, ακολουθεί στο κάτω μέρος, οπότε “τρέξτε” μέχρι να το συναντήσετε.

From time to time, some “gurus” appear in the field of investments and stock markets, and the media promote those “gurus”,  a lot. What do they promote? What else? … Their successes.

The crowd, impressed by the relevant articles, it pays attention to these “gurus” and more on this, some people from the crowd, are becoming their customers. But what bad luck for these sheeple or what nonsense, because guru in the field of stock investment, do not exist. So whoever gives them importance or even more, gives them his money, he’s acting foolishly.

I will give just one example and it is enough, as if I gave more, would be a waste of my time. The well-known business and market site, BUSINESS INSIDER, a few months ago hosted an article, praising the successes of a technical analyst (Sandy Jadeja, not that it matters, as I mentioned him just as an example), and indeed, anyone reading the article, he would be impressed. The article said that this analyst had publicly mentioned three ‘dangerous’ dates concerning the near future. Dangerous dates for market collapse.

See the article here.

The dangerous dates were:

1.  August 26th – 30 (of year 2016 always)

2.  26th of September

3.  20th of October

Of course time passed and guess what… nothing, null, zero – the “guru” totally failed. He didn’t make it, in any of the three dates that he published.

guru-failed-eng

Why the “guru” failed?
Because when someone constantly identifies critical dates, it is probable that will succeed at some of them. He will publicize only these (his successes) and will not mention his failures. He will hide his failures. The public will consider him successful. Now, in our example, that the “guru” released three predictions – specific dates, failed completely.

Now, listen to me … Predictions in the short term, cannot be made. And if there are some successes, will be just luck.
Stock markets in the short term, act up to chaotically and therefore, unpredictable. But stock markets act predictable in the long term. How come? In the long term, eventually will adjust to GDP growth. GDP increases inevitably, due to the increase of productivity and productivity inevitably increases, due to the technology advance. Just simple as that. In the short term, there are unpredictable ups and downs because of speculation that is volatile, as also from the wider crowd psychology, which is also volatile and many times, is excessive regarding to reactions of the crowd. That explains how the markets are up to unpredictable short term but predictable long term.

A trader or someone acting short term the market, have no difference to a player in the roulette of a casino. Roulette’s player may win, once, twice, maybe five or ten times if he is lucky, but if dominated by greed keep playing, thinking he’s gonna be rich, in the end he will lose his money because roulette is unpredictable. The same will happen to the person who plays short term the stock market; in fact that, due to its partial successes, will think that is very capable on this game and will continue trading, to discover then that he is incapable. It will cost him a high price: he will lose his money.
Playing short term, is just like gambling but playing long term, is Investing and leads easily and safely to success.

So, listen to me again and close your ears to “Sirens” of trading and short-term acting in stock markets. Become long term investors and win easily and safely. Do not throw away the chance to become truly wealthy.

I explain this, in detail, in my book, HERETIC INVESTOR, that you will find at amazon.com. Watch it here.

It is the only effective, easy way to win in the markets and to outperform the stock market professionals, as well as the benchmark index.

If you read my book, I would appreciate a lot if you make a review for my book, at amazon.com.

Furthermore, you can “Like” my HERETIC INVESTOR Page on Facebook, here.

Thank you,

Panayotis Sofianopoulos

bi-article-guru

 

Κατά καιρούς, εμφανίζονται διάφοροι «γκουρού» στο χώρο των χρηματιστηριακών επενδύσεων, που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους προβάλλουν πολύ, τονίζοντας, τι άλλο; … τις επιτυχίες τους.

Το κοινό, εντυπωσιασμένο από τα σχετικά άρθρα, δίδει βέβαια σημασία σε αυτούς τους «γκουρού» και μάλιστα, κάποιοι γίνονται και πελάτες αυτών. Τι ατυχία όμως ή τι ανοησία, αφού γκουρού στο χώρο των χρηματιστηριακών επενδύσεων δεν υπάρχουν, οπότε όποιος τους δίδει σημασία ή τους δίδει τα χρήματά του, πράττει ανοήτως.

Θα δώσω ένα παράδειγμα και είναι αρκετό, καθώς το να έδινα περισσότερα θα ήταν χάσιμο χρόνου. Στο γνωστό business και market site, BUSINESS INSIDER, φιλοξένησαν πριν λίγους μήνες, άρθρο που υμνούσε τις επιτυχίες ενός τεχνικού αναλυτή, και όντως, όποιος διάβαζε το άρθρο, θα εντυπωσιάζονταν. Το άρθρο ανέφερε ότι ο αναλυτής αυτός, είχε σειρά επιτυχιών και τώρα, είχε δημοσιοποιήσει και τρεις ‘επικίνδυνες’ ημερομηνίες, που αφορούσαν στο κοντινό μέλλον.

Δείτε το άρθρο (του BUSINESS INSIDER) εδώ.

Οι επικίνδυνες ημερομηνίες για κατάρρευση της αγοράς, ήταν:

1.  26 – 30 Αυγούστου (του 2016, πάντα)

2.  26 Σεπτεμβρίου

3.  20 Οκτωβρίου

Ο καιρός πέρασε και μαντέψτε τι έγινε… τζίφος, τίποτα, μηδέν – ο «γκουρού» απέτυχε πλήρως. Δεν του έκατσε καμία από τις τρεις ημερομηνίες.

guru-failed-gr

Γιατί απέτυχε ο «γκουρού»;
Διότι όταν κάποιος εντοπίζει συνεχώς κρίσιμες ημερομηνίες, ε, είναι φυσικό ότι κάποιες θα του βγουν. Αυτές θα δημοσιοποιήσει, και το κοινό θα τον θεωρήσει πετυχημένο. Τις αποτυχίες του δεν θα τις δημοσιοποιήσει. Τώρα που ο «γκουρού»  δημοσιοποίησε τρεις προβλέψεις, απέτυχε πλήρως.

Ακούστε με λοιπόν… Προβλέψεις σε βραχυπρόθεσμο περιβάλλον, δεν γίνονται. Εάν υπάρξουν κάποιες επιτυχίες, θα είναι τυχαίες.
Οι χρηματιστηριακές αγορές σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, δρουν έως και χαοτικά, άρα είναι απρόβλεπτες. Όμως είναι προβλέψιμες σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Πως γίνεται αυτό; Σε μακροχρόνιο ορίζοντα, θέλοντας και μη, η αγορά θα προσαρμοστεί στην άνοδο του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ αυξάνεται αναπόφευκτα, λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας και η παραγωγικότητα, αυξάνεται αναπόφευκτα λόγω της τεχνολογίας. Έτσι απλά. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, υπάρχουν απρόβλεπτα σκαμπανεβάσματα, λόγω της κερδοσκοπίας που είναι ευμετάβλητη, αλλά και της γενικότερης ψυχολογίας, που είναι επίσης ευμετάβλητη και υπερβολική όσον αφορά τις αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν εξηγείται πως οι αγορές είναι έως και απρόβλεπτες βραχυπρόθεσμα αλλά προβλέψιμες μακροπρόθεσμα.

Κάποιος που ενεργεί βραχυπρόθεσμα στην αγορά, δεν διαφέρει σχεδόν σε τίποτα από τον παίκτη στην ρουλέτα ενός καζίνο. Θα κερδίσει ενδεχομένως, μία, δυο φορές, ίσως και πέντε ή δέκα φορές εάν σταθεί τυχερός, αλλά επειδή θα έχει κυριευθεί από απληστία και θα νομίζει ότι έτσι, μπορεί να γίνει πλούσιος, θα συνεχίσει να παίζει στον απρόβλεπτο  μηχανισμό της ρουλέτας και στο τέλος θα χάσει τα χρήματά του. Παρομοίως, θα συμβεί σε εκείνον που παίζει στο χρηματιστήριο βραχυπρόθεσμα· μάλιστα αυτός, λόγω των μερικών επιτυχιών του, θα νομίσει ότι είναι ιδιαίτερα ικανός και θα συνεχίσει τις βραχυπρόθεσμες πράξεις του, για να ανακαλύψει στη συνέχεια, ότι τελικά είναι ανίκανος. Θα έχει όμως ένα βαρύ τίμημα: θα έχει χάσει τα χρήματά του.

Ακούστε με λοιπόν και κλείστε τα αυτιά σας στις «Σειρήνες» του trading και των βραχυπρόθεσμων κινήσεων. Γίνετε μακροπόθεσμοι επενδυτές και κερδίστε εύκολα και με σιγουριά. Μην πετάτε την ευκαιρία να γίνετε πραγματικά οικονομικά ευκατάστατοι.

Το πως θα γίνει αυτό, το εξηγώ αναλυτικά στο βιβλίο μου, HERETIC INVESTOR, που θα βρείτε στο amazon.com. Δείτε το εδώ.

Είναι ο μοναδικός πραγματικός, εύκολος τρόπος για να κερδίσετε στις αγορές και να ξεπεράσετε σε απόδοση τους επαγγελματίες των χρηματιστηρίων, όπως και τον βασικό δείκτη αναφοράς.

Εάν διαβάσετε το βιβλίο μου, θα εκτιμούσα εάν κάνατε και ένα review στο amazon.

Επίσης, μπορείτε να βάλετε Like στην Σελίδα του HERETIC INVESTOR, εδώ.

Ευχαριστώ,

Παναγιώτης Σοφιανόπουλος

Το Χαλασμένο Ρολόι 2

Related posts