25 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Cryptocurrencies: The cars parable.

Cryptocurrencies: The cars parable.

You have the BTC car. The BTC car has an acceleration of 0-60 km in 30 seconds, has a top speed of barely 60 km/h, has an old technology engine that consumes only diesel and has an average consumption of 15 liters of diesel per 100 km, and in crash tests, does not get even a single star. It costs to get it €50,000 (fifty thousand euros).

On the other hand, you have the ETH and XRP cars, which:

ETH: It accelerates from 0-100 km/h in 7 seconds, has a top speed of 120 km/h, has a modern but conventional engine with an average consumption of 5 liters of gasoline per 100 km, and in crash tests, gets 4.5 stars. It costs to get it €7,000 (seven thousand euros).

XRP: Has an acceleration of 0-100 km in 5 seconds, has a top speed of 160 km/h, has a modern hybrid 3x engine (electric, diesel, gasoline) with an average consumption of 1.8 liters of gasoline and/or diesel per 100 km, and in crash tests, it gets 5 stars. It costs to get it € 6,000 (six thousand).

Which sensible man would choose BTC car??? … over XRP or ETH???

Panayotis Sofianopoulos
Author of

Bitcoinvest or Not? Answers to Crucial Questions.

…for those, considering investing in bitcoin and other cryptos too.

Bilingual book  (English and Greek) – Βιβλίο δίγλωσσο (στα Αγγλικά και στα Ελληνικά)

Για αυτούς που σκέφτονται να επενδύσουν στο BTC ή και σε άλλα cryptos.

Επίσης, για όσους ενδιαφέρονται, μπορούν να αναζητήσουν το webinar, με τίτλο

Bitcoin: Να ΕΠΕΝΔΥΣΩ ή Όχι;

Read also:
An answer to Michael Sonnenshein, about bitcoin

 

Related posts