28 Μαρτίου 2020

Breaking News

The future of Branding : Εξωστρέφεια, απλότητα, storytelling, πάθος

The future of Branding : Εξωστρέφεια, απλότητα, storytelling, πάθος

Το Branding παρόλο που μπορεί να φαντάζει μια πολύπλοκη διαδικασία τελικά δεν είναι παρά μια σειρά από αυτονόητες πρακτικές που πρέπει να αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μάλιστα, δεδομένου ότι διανύουμε μία άκρως πολύπλοκη και δύσκολη χρονιά, οι εταιρίες πρέπει να υιοθετήσουν ορισμένες βασικές στρBrandingατηγικές ώστε να βελτιώσουν την εικόνα και την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων τους.

Απλότητα

Τα brands για χρόνια αναζητούσαν και εφάρμοζαν δύσκολα μοντέλα για επικοινωνία με τους πελάτες. Το αποτέλεσμα ήταν τελικά να χάνουν οι πελάτες το πάθος τους για ένα brand και επίσης να μη ταυτίζονται αφού λόγω της πολυπλοκότητας, τα μηνύματα επικοινωνίας έφταναν αλλοιωμένα σε αυτούς. Απλότητα σημαίνει το brand να είναι actionable, να ασχοληθεί και να παρέχει στους πελάτες του κάτι κατανοητό απλό και το οποίο θα κάνει τον κάθε ένα από αυτούς να πιστέψει σε αυτό. Η επικοινωνία πρέπει να βασιστεί σε ξεκάθαρους και απλούστερους πυλώνες με βασικό κανόνα αυτή να είναι αμφίδρομη.

Storytelling

Κάθε brand σίγουρα έχει πολλές ιστορίες να πει και η αξία ενός brand είναι ακριβώς εκεί! Χρησιμοποιώντας το πρώτο βασικό στοιχείο, την απλότητα, ένα brand μεταφέρει στους καταναλωτές την ιστορία που έχει να πει, και μάλιστα πρέπει να το γιορτάζει και να το απολαμβάνει.

Για να συμβούν τα παραπάνω όμως χρειάζεται και το τρίτο βασικό στοιχείο.

Πάθος

Ο στόχος ενός brand είναι να οδηγήσει την αλλαγή. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει το απαραίτητο «πάθος» από καταναλωτές αλλά και εργαζόμενους. Το «νόμισμα» ενός brand είναι το πάθος και η φιλοσοφία αυτή πρέπει να διακατέχει κάθε εταιρία που θέλει να ξεχωρίσει από τη μετριότητα.

Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν ένα brand σε ένα ακόμα σημαντικότερο στοιχείο την εξωστρέφεια.

Εξωστρέφεια

Τα brands για πολλά χρόνια και ακόμα και τώρα στην Ελλάδα δεν ήταν εξωστρεφή αρκετά (με κάποιες εξαιρέσεις). Αποφεύγουν τον πελάτη, δεν λένε ιστορίες , δεν συμμετέχουν. Κάνουν broadcast και τελικά απλά χτίζουν ένα μεγάλο πολλές φορές brand awareness απολαμβάνοντας πωλήσεις από αυτό κυρίως. Εδώ όμως χάνεται το «πάθος» και ο πελάτης εύκολα στρέφεται στην επόμενη ενέργεια ενός άλλου brand που θα χτίσει το δικό του awareness. Η απλότητα, το storytelling και το πάθος είναι ικανά στοιχεία για να γίνει μία εταιρία περισσότερο εξωστρεφής και τελικά να πλησιάσει τον πελάτη με ένα ουσιαστικό και πάντα αληθινό τρόπο. Εξωστρέφεια σημαίνει να ακούμε , να συμμετέχουμε και να δημιουργούμε.

(Πηγή: baas.gr) Πηγή spinningsm.com

 

Related posts