16 Ιουλίου 2020

Breaking News

IKA Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2014

IKA Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2014

αποτίμηση των χορηγουμένων παροχών σε είδος από τους εργοδότεςTo ΙΚΑ ανακοίνωσε διευκρινήσεις για την αποτίμηση των χορηγουμένων παροχών σε είδος από τους εργοδότες για το έτος 2014

Αριθμ. Πρωτ. Α42/2 Αθήνα 26/2/2014 

ΘΕΜΑ : «Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2014»

Με την αριθ. 201/40/11.12.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3374/τ.Β΄/31.12.2013 καθορίσθηκε, για τις περιοχές όλων των
Υποκ/των και Παρ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η αποτίμηση των χορηγουμένων παροχών σε είδος στους μισθωτούς ασφαλισμένους που δεν αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές από τους
εργοδότες τους, για το έτος 2014 ως εξής:
1. Για ένα γεύμα 4,80 €
2. Για πλήρη τροφή 9,60 €
3. Για κατοικία (μηνιαία) 75,40 €
4. Για πλήρη τροφή και κατοικία ( μηνιαία) 301,50 €

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών πλην των ανωτέρω, θα λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά αυτών των παροχών.
Δείτε σχετική απόφαση ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Α42/2 Αθήνα 26/2/2014 

Related posts