15 Ιουλίου 2024

M.F. Group Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε.

M.F. Group Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε.

Ο Εκπαιδευτικός μας Όμιλος ιδρύθηκε το 1989 και αισίως κλείνουμε 25 χρόνια παρουσίας στο κλάδο της διοργάνωσης κορυφαίων επιμορφωτικών και επαγγελματικών σεμιναρίων. Σύντομα εδραιωθήκαμε στην αγορά αποκτώντας άριστη φήμη τόσο για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και για το εύρος κάλυψης των γνωστικών της αντικειμένων.

M.F. Group Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε.

M.F. Group Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε.

Ο Όμιλος μας ανέπτυξε και συνεχίζει να αναπτύσσει συνεχώς, δράσεις εκπαίδευσης τόσο εντός όσο και εκτός Αττικής καλύπτοντας όλο την Ελληνική επικράτεια προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις που δεν είχαν/έχουν εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα και στις κεντρικές πηγές γνώσης και κέντρων λήψης αποφάσεων.

Στις μεγάλες αλλαγές που συντελέσθηκαν στην ελληνική αγορά κατά τα τελευταία έτη, ο Όμιλος μας, κυρίως μέσω της Οικονομοτεχνική Seminars A.E. ήταν πάντα παρών για να βοηθήσει τις εταιρείες να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα και να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Τα γνωστικά αντικείμενα των σεμιναρίων που διοργανώνει ο όμιλος καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των ειδικοτήτων για μια επιχείρηση, εκτείνοντας μάλιστα την δράση μας και στην ολοκληρωτική κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών και του δημόσιου τομέα, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ.

Ο όμιλος μας επίσης έχει διοργανώσει μέσω της Οικονομοτεχνική Seminars A.E. σεμινάρια και εκτός ελληνικών συνόρων όπως, π.χ. πριν την εισαγωγή της Ελλάδας στη ζώνη του ΕΥΡΩ, διοργανώθηκαν σεμινάρια στην έδρα της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, για τις επιπτώσεις του ΕΥΡΩ στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Τέλος, άλλη μία καινοτομία μας στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης έρχεται το 1995, όπου για πρώτη  φορά στην Ελλάδα, υλοποιήσαμε σεμινάρια VIP, τα οποία και συνεχίζουμε να υλοποιούμε με επιτυχία 20 συναπτά χρόνια. Στα VIP σεμινάρια συμμετέχουν ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, όπου εκπαιδεύονται από καταξιωμένους εισηγητές ο καθένας προερχόμενος από το χώρο ή το κλάδο του. Τα εν λόγω προγράμματα  υλοποιούνται σε κατάλληλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπου συνδυάζεται η ευχάριστη διαμονή, το όμορφο και ζεστό περιβάλλον με την μέγιστη απορρόφηση γνώσεων, πληροφοριών και εξειδίκευσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πειραιώς 4, Αθήνα,

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5284300

Related posts